26. oktober 2014

Kursus i beskæring med mig i rollen som underviser.


Det plejer at være mig, der tager ud til foredrag eller kurser for at hente ny inspiration, men i dag var min rolle lidt anderledes, da jeg for første gang havde påtaget mig opgaven som underviser i forbindelse med et lille beskæringskursus i vores lokale havekreds.Kurset blev afholdt i en stor flot have lige udenfor Billund.
 

 
 Først en lille præsentation af forskelligt værktøj til beskæring.
 


Her er der gang i en foryngelsesbeskæring af en prydbusk.


Et godt grin er der altid plads til :-)


Formklipning af taks.


Reducering af en grangren.


Det er dejligt at vise, fortælle og svare på spørgsmål til engagerede deltagere :-)
Afslutningsvis reducering af en trækrone.
 
Vi kom vist godt rundt om de mest elementære ting angående beskæring, og jeg håber de fleste har fået et par gode fif med sig hjem.
Det var i hvert tilfælde en spændende oplevelse for mig, "at stå på den anden side".

19. oktober 2014

Før og nu - haven okt. 2011 og okt. 2014.

Et par gange om året, i oktober og maj, bliver mine havefotos studeret meget nøje.
I oktober fordi der er årsdag for det første spadestik her i haven, hvor medbragte planter fra vores gamle have blev sat i indslag.
I maj et halv år senere, er det tidspunkt, hvor vi flyttede hertil, og for alvor gik i gang med haven.
 
Her kommer et langt indlæg med mange før og nu billeder, Jeg har forsøgt at tage de nye billeder fra samme vinkel som for 3 år siden i 2011.
 
Havevandringen starter i den nordøstlige ende af haven:
 

FØR
Et kig ind mod indkørsel og gårdhave.

  
NU
Beplantningen i bedet ved indkørslen er erstattet med nyt. En ny hæk er plantet længere inde på grunden, og det store ahorntræ er fjernet.
 

FØR
Læhegnet mod syd set fra den østlige gavl af stuehuset.


NU
Der er blevet åbnet op i læhegnet, så vi har udsigt over mark og skov fra huset.


FØR
Huset set fra syd øst.

 
NU
Den stedsegrønne plante som stod på sydsiden af huset og dækkede for et par vinduer er fjernet.


FØR
Det sydlige læhegn

 
NU
 

FØR
 

 
NU
Flagstangen er flyttet fra haven og om på P-pladsen.
Det er da helt vildt, som piletræet t.v. for stuehuset er vokset, men der er også planer om beskæring af pilen.

 
FØR
Her i bedet var der en halv urskov, hvor beplantningen var ved at kvæle hinanden.
 

NU
Der er skabt mere luft, kun den store buksbom, som står helt oppe under troldhasselen, mangler at blive flyttet.
 
VI BEVÆGER OS NU UD I DEN DEL AF HAVEN, HVOR DER ER SKET STØRST ÆNDRINGER. FØR
Et kig mod vest. Det er den tidligere nævnte troldhassel, som ses t.h. i billedet.


NU
Den halvstore ahorn, andre små buske samt en forhøjning der indeholdt alt muligt skidt og skrammel er fjernet. Der er nu udsigt til køkken- og snithaven.


FØR
"Skovhaven".


NU
Der er blevet fjernet visne og døde grene og træer, samt beskåret en del, der er anlagt stier som går gennem skovhaven, og der er blevet plantet buske, træer, bregner og stauder, samt sat en hel del forårsløg.


FØR
Skovhaven


NU


FØR
Udsigt mod nord fra skovhaven.


NU


FØR
Den vestlige del af haven set fra syd mod nord.


NU
Den gamle olietønde er fjernet og i stedet er der en siddeplads. Det gamle busket helt ud mod vejen er væk, og inde i haven er græs blevet inddraget til fordel for et stedsegrønt bed og bag det planteskolebedene. 


FØR
"Læhegnet" mod vest (mest hindbærkrat, der ikke gav for 5 øre læ).


NU
Der er plantet gran, som med tiden vil komme op og læ for vestenvinden.FØR
Haven set fra vest mod øst.


NU
Det gamle gyngestiv er fjernet, og der er udsigt til skovhaven t.h. og det gul/orange bed overfor skovhaven t.v. i billedet.
Haverummet jeg tager billeder fra er vores bålpladshave.

 
 FØR
Udsigten fra "bålpladshaven" til huset.NU
I stedet for græs og busket, er der nu bede samt køkken- og snithave.


FØR
Et kig mod vest.


NU
Haven er blevet trimmet en del i yderkanterne, og egetræet er blevet befriet for et par graner.


FØR
Her blev det første og midlertidige planteindslag lavet for 3 år siden.
 

NU
Der står et par småtræer i plænen - den sidste rest af det midlertidige planteindslag. I stedet er der i forgrunden lavet permanente planteskolebede.
Busketet ud mod vejen er fjernet. Der er plantet hæk og sået græs, og området skal være vores kommende frugthave.


FØR
Den vestlige gavl af stuehuset.


NU
I dag er der ikke længere direkte kig gennem denne del af haven. Kigget brydes af en køkkenhave omkranset af bøgehæk.


FØR
Vinen står som en tæt forvildet busk.


NU
Vinen fylder hele vest gavlen, men i en noget mere trimmet udgave.


FØR
Udsigten fra "køkken- og snithaven" til den sydvestlige del af haven.

 
NU
 
 
FØR
Udsigten mod syd øst ligeledes fra køkken- og snithaven.


NU


FØR
Mod nordvest.


NU
I stedet for et vildnæs med udtjente planter, er der i baggrunden plantet et nyt løvfældende læhegn.


FØR
Kraftige låger og plankevæk mod vejen.


NU
"Fæstningen" er faldet, og det tunge plankeværk t.v. er erstattet af bøgehæk.
Ud over plads til frugthave, blev der også plads til en materiale plads, hvor det gamle busket tidligere lå.  
 
DET HELE GÅR PLANMÆSSIGT FREM MED HAVEN, OG JEG GLÆDER MIG TIL AT SE, HVORDAN DET HELE SER UD, NÅR DER ER GÅET 3 ÅR MERE. DEN GROVESTE OPRYDNING ER OVERSTÅET, SÅ ALT HVAD VI GØR FREM AD RETTET, VIL BLIVE RET SYNLIG :-)